Over BKOGS

De branchevereniging is in het leven geroepen om de kwaliteit van de opleidingen met optische en geluidssignalen (OGS) voor de toekomst te borgen. Dat doen we op verschillende manieren, maar één van onze speerpunten is het realiseren van een centraal en onafhankelijk examen voor bestuurders van voorrangsvoertuigen. Daarnaast is BKOGS een vakinhoudelijk sterke gesprekspartner voor diverse bestuursorganen alsmede ondersteunende organisaties.

Opleiders die de visie en de missie van BKOGS onderschrijven en voldoen aan de kwalitatieve voorwaarden van het lidmaatschap zijn meer dan welkom om zich aan te sluiten.

De kwaliteitsborging waar BKOGS naar streeft, is vooral voor chauffeurs van hulpverleningsdiensten van belang. Hulpverleners staan immers 24/7 in de frontlinie van onze samenleving. Ze doen hun werk vaak onder zware emotionele en fysiek belasting en riskeren niet zelden eigen gezondheid om anderen te helpen. Alleen al op grond daarvan hebben zij recht op een gedegen, kwalitatieve rijopleiding die hen in staat stelt om vlot, veilig en verantwoord ter plaatse te komen!

Leden inlog BKOGS